Zadanie"Nie dajmy zginąć poległym"  Zbigniew Herbert

1. Zapoznacie się z historią Żołnierzy Wyklętych i ich charakterystyką na podstawie tego, co sami przygotujecie i zaprezentujecie na lekcji.

2. Na podstawie tego, czego się dowiedzieliście opracujecie klasową prezentację multimedialną dotyczącą działalności Żołnierzy Wyklętych.
3. Opublikujecie wyniki waszej pracy na stronie szkoły.

4. Wykonacie zadania zespołowe.


Tematy projektów do wykonania:

Grupa 1: "Jak przybliżyć problematykę Żołnierzy Wyklętych uczniom gimnazjum? - przedstawienie/konkurs/wystawa/lekcja"

Grupa 2: "Żołnierze Wyklęci – sylwetki bohaterów - wystawa/plakat/prezentacja"
Grupa 3: "Żołnierze Wyklęci – spadkobiercy Powstańców Styczniowych  - prezentacja/referat"

Grupa 4: "Dzień w konspiracji - przedstawienie/gra szkolna/inscenizacja"

Grupa 5: "Niezłomni, zapomniani bohaterowie” - referat/wystawa/prezentacja"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz